دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد عرضه و تقاضا-کشش درآمدی و کشش قیمتی-مدیریت مالی -46 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درمورد عرضه و تقاضا کشش درآمدی و کشش قیمتی مدیریت مالی 46 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد عرضه و تقاضا-کشش درآمدی و کشش قیمتی-مدیریت مالی -46 اسلاید قسمتی از اسلایدها


تقاضا (Demand):
مقداری از یک کالا که یک فرد مایل است درطی یک دوره معین از زمان بخرد، که تابعی از قیمت کالا ، درآمد پولی او، قیمت سایر کالاها و سلیقه اش می باشد.
حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر است برای میزان معینی از کالا و خدمات در مدت زمان معین بپردازد تقاضا نامیده میشود، از طرف دیگر تقاضا را میتوان بیشترین مقداری از کالا و یا خدمت که مصرف کننده برای هر قیمت معین و در زمان معین حاضر است اخذ نماید نیز دانست.
عوامل مؤثر بر تقاضا:
1-قیمت کالا( Px ):قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد که این همان قانون تقاضا می باشد.
2- درآمد (I): با افزایش درآمد مصرف کننده ، قدرت خرید او برای کالای معمولی افزایش می یابد اما برای کالای پست تقاضای وی با افزایش درآمد، کاهش خواهد یافت.
3- کالای جانشین (Ps):کالای جانشین، کالایی است که مصرف کننده تمایل به مصرف همزمان آن با کالای تقاضا شده را ندارد مثل گوشت مرغ و گوشت ماهی و یا شکر و قند . اگر قیمت شکر افزایش پیدا کند تقاضا برای قند افزایش می یابد.
4- قیمت کالای مکمل(Pc): کالایی که به همراه کالای مورد تقاضا می باشد مکمل کالای مورد تقاضا میباشد مثل چای و قند. با افزایش در قیمت کالای مکمل ، تقاضای کالای مورد نظر کاهش پیدا می کند.
5- سلیقه و ترجیحات (T): با تغییر سلیقه هر فرد به دلیل تبلیغات ، افزایش اطلاعات توصیه های پزشکان و ...تقاضای او در هر سطحی از قیمت تغییر می یابد.
6- انتظارات قیمتی یا قیمت انتظاری (Pe): اگر مصرف کننده انتظار افزایش قیمت کالای خاصی را در آینده داشته باشد تقاضای وی را از آن کالا در زمان حال افزایش می دهد.
7- تعداد مصرف کننده(C): این عامل در تقاضای بازار مؤثر می باشد و هر چه تعداد مصرف کنندگان یک کالا در بازار بیشتر باشد تقاضای آن کالا افزایش خواهد یافت.

تابع تقاضا:
*با توجه به عوامل مؤثر در تقاضا می توان تابع تقاضا را به صورت زیر متأثر از عوامل مختلف مؤثر در تقاضا نوشت:Qdx=F(Px , I , Ps , Pc ,T , Pe ,C ,….)
*با فرض ثابت بودن سایر شرایط فقط قیمت کالا بر تقاضای آن تأثیر خواهد گذاشت:Qdx=f(Px)
Qx=a-bPx
*با توجه به اینکه شیب تابع ارائه شده منفی می باشد این تابع نشان دهنده ارتباط معکوس بین قیمت کالا (Px) و مقدار تقاضا (Qx) میباشد، به این تابع تقاضا می گویند.
جدول و منحنی تقاضا:
این جدول فقط از لیست قیمتها و مقادیر کالای مربوطه تشکیل یافته که خود شخص یا گروهی از اشخاص در آن سطح قیمتها ، کالای خاص را تقاضا کرده اند.
قانون منفی بودن شیب تقاضا:
قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد؛ بجز استثنایی برای موارد نادر منحنی تقاضا همیشه دارای شیب از چپ به راست و از بالا به پایین می باشد که نشان دهنده این است که با پایین آمدن قیمت کالا ، مقدار بیشتری از آن خریداری می شود؛ که این همان قانون منفی بودن شیب تقاضا می باشد.
اثر جانشینی،اثر درآمدی و شکل منحنی تقاضا
در مواقعی که قیمت یک کالای پست افزایش می یابد، اثر جانشینی به خودی خود تمایل به این دارد که مقدار تقاضا شده را کاهش دهد در حالی که اثر درآمدی تمایل به افزایش دارد. اثر جانشینی معمولا بزرگتر از اثر درآمدی است بنابراین منحنی تقاضای کالای پست دارای شیب منفی است .
در مواقعی که قیمت یک کالای پست کاهش می یابد، اثر جانشینی به خودی خود تمایل به این دارد که مقدار تقاضا شده را افزایش دهد در حالی که اثر درآمدی تمایل به کاهش دارد. اگر اثر جانشینی قوی تر از اثر درآمدی باشد، منحنی تقاضا برای کالای پست دارای شیب منفی خواهد بود . این حالت عادی مساله می باشد . اگر اثر جانشینی برابر با اثر درآمدی باشد ، منحنی تقاضا عمودی است و اگر اثر جانشینی ضعیف تر از اثر درآمدی باشد، منحنی تقاضا دارای شیب مثبت بوده و این کالا به نا کالای گیفن نامیده می شود

شرایطی که تابع تقاضا غیر نرمال میشود
تغییر مقدار تقاضا و تغییر تقاضا:
کالای پست و کالای معمولی
کالای جانشین و کالای مکمل
تقاضای کل یا تقاضای بازار
عرضه (supply):
عوام مؤثر بر عرضه:
تابع عرضه:
جدول و منحنی عرضه:
ویژگیهای تابع عرضه:
مهمترین عوامل مؤثر در تغییر عرضه عبارتند از :
شرایط غیر نرمال منحنی عرضه
تعادل:
انتقال منحنی های عرضه، تقاضا و تعادل
کشش (( Elastisity
تعریف کشش (Elasticity) :

1 ) کشش قیمتی تقاضا

الف ) اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از جدول

..
تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقاضا

رابطه درآمد کل (TR) ، درآمد نهایی (MR) ، کشش قیمتی تقاضا (E) و قیمت کالا (P)
2) کشش درآمدی تقاضا

اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا با استفاده از جدول

با توجه به نمودار زیر کشش درآمدی تقاضا را بررسی
می کنیم :

اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا از طریق معادله انگل :
4) کشش متقاطع
و سایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارهای مربوطه ...


پاورپوینت


در


مورد


عرضه


و


تقاضا


کشش


درآمد


ی


و


کشش


قیمت


ی


مدیریت


مالی


کشش


متقاطع


تقسیم


بندی


کالاها


انتقال


منحنی


تعادل


اثر


جانشینیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ Training آموزش به زبان انگليسي براي شرکت کارخانه بازرگاني تجارت Company Business Letter مکاتبات داخلي و خارجي نمونه متن نامه انگليسي با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحهپاورپوینت درس یازدهم علوم پایه ششم ( شگفتی های برگ )