دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برنامه ریزی روستایی در ایران در 117 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برنامه ریزی روستایی در ایران در 117 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برنامه ریزی روستایی در ایران در 117 اسلاید

در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می شود، درپارسی میانه، ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو (Daxya) آمده است. در ایران، ده از قدیمی ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده است که در آن گروه هایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده است.
تعریف های دیگردر عرف ده عبارت از محدوده ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت هایی که برای تأمین نیازمندی های زندگی خود انجام می دهند، از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده می شود.
تعریف روستا در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (ایران)قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب تیر ۱۳۶۲، روستا را چنین تعریف می کند: روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از نظر وضعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همگون بوده، با قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل شناخته شود. روستا از حداقل ۲۰ خانوار یا صد نفر ساکن متمرکز یا پراکنده تشکیل می شود. اکثریت ساکنان دائمی روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت در زمینه کشاورزی، دامداری، باغداری، صنایع روستائی یا صید اشتغال دارند. روستا در عرف به عنوان ده، آبادی،قلعه،دهکده یا قریه نیز نامیده می شود.
تعریف ده در قانون ایراندرقانون اصلاحات ارضی در ایران ده چنین تعریف می شده است. ده یا روستا عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانواده که در اراضی آن ده به کار کشاورزی اشتغال دارند و درآمد بیشتر آنان از طریق کشاورزی حاصل می شود. واژه دهاتی نزد شهرنشینان ایرانی ممکن است به عنوان دشنام به کار رود.

فهرست مطالب:
فصل اول: تعاريف، مفاهيم واهميت و جايگاه درس
نقش و اهمیت روستا
اهداف درس
توسعه برنامه ريزي- تحقيق
توسعه روستایی چیست؟
و...
فصل دوم:
مروري بر برنامه ها و اقدماتي كه در ارتباط با عمران روستا در ايران انجام پذيرفته است
عمران یعنی چه؟
عمران روستايي در قوانين كشور
عمران درسطح روستا
عمران در سطح دهستان
عمران در سطح بخش
سازمانهاي اداري در امر عمران روستايي
عمران و بهسازي روستاها پس از انقلاب اسلامي
و...
فصل سوم: مفاهيم و تعاريف برنامه ريزي روستايي
برنامه ريزي روستايي چيست؟
برنامه ريزي روستايي از ديدگاه جغرافيا
فضاي جغرافيايي و برنامه ريزي روستايي
برنامه ريزي فضايي جغرافيايي (ملي)
تحليل وضع موجود سازمان فضايي ايران
تقسيم بندي فضاهاي روستايي ايران
و...
فصل چهارم: طرح بهسازی
پايه هاي نخستين طرح بهسازي
كليات طرح بهسازي مناطق روستايي كشور
اهداف و استراتژي بهسازي
روشهاي اجرايي طرحهاي بهسازي
نگرشي بر فرايند طرح بهسازي روستاها
و...
فصل پنجم: طرح هادی روستا
تعريف طرح هادي
اهداف طرح هادي روستا
مراحل تهيه طرحهاي هادي روستايي
شناخت و ارزيابي وضع موجود ( مرحله اول)
تجزيه تحليل وضع موجود (مرحله دوم)
تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات ( مرحله سوم)
و...
فصل ششم: روشها و تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات
اهميت و نقش جمع آوري اطلاعات
روشهاي جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلا عات از مراكز و منابع اطلا عاتي
روش جمع آوري اطلا عات از طريق مشاهده
انواع مشاهده
محاسن روش مشاهده
و...
فصل هفتم: نمونه گیری و کاربرد آن در طرح های روستایی
نمونه گيري چيست؟
مزيت و اهميت نمونه گيري در مطالعات روستايي
شرايط و ضوابط تعداد نمونه
تعداد نمونه و روش نمونه گيري
و...
فصل هشتم: روشها و مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات در طرحهاي روستايي
قواعد تنظيم جداول آماري
انواع خط جدول
طبقه بندی جدول ها
و...
فصل نهم: نقشه و كاربرد آن در طرحهاي روستايي
نقشه چیست؟
طبقه بندي كاربردي نقشه ها
انواع نقشه هااز نظر شكل ظاهري و خصوصيات فيزيكي
و...
فصل یازدهم: نمودارها و كاربرد آن در طرحهاي روستايي
تعریف نمودار
انواع نمودار
و...
فصل دوازدهم: عكسهاي هوايي و كاربرد آنها در طرحهاي روستايي
عكس برداري هوايي و تاريخچه آن
استفاده از عكسهاي هوايي در ايران
كاربرد عكسهاي هوايي در طرحهاي روستايي
و...
فصل دوازدهم: آشنايي مقدماتي با تكنيك سنجش از دور
سنجش از دور چيست؟
سنجش از دور ماهواره اي و طرح ريزي كالبدي
سنجنده هاي غير تصويري و ماهواره هاي لندست
رده بندي كلي ماهواره ها
تاريخچه سنجش از دور در ايران
و...
فصل سیزدهم: نظام اداري و اجرايي طرحهاي روستايي در ايران
تعريف نظام برنامه ريزي
نظام برنامه ريزي كشور قبل از انقلاب اسلامي
نظام برنامه ريزي بعد از انقلاب اسلامي
قوانين و مقرراتي كه نظام برنامه ريزي فعلي كشور را شكل مي دهد
و...


برنامه ریزی


روستایی


طرح هادی


عمران


بهسازی


اطلاعات


عکس هوایی


نمودار


ماهواره


دورسنجی


مشاهده


نمونه گیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
لیسپ تغییر رنگ آبجکت ها